Sokol

 

 

V roce 2009 oslavil Sokol Bubeneč 120. výročí od svého založení. Během této doby prožil mnoho úspěchů i strastí zapříčiněných politickými událostmi v naší zemi.

Založení Sokola Bubeneč v roce 1889 bylo mj. reakcí na potlačování českých obyvatel místní majetnou německou vrstvou. O 22 let později byl položen základní kámen dnešní budovy.

S počátkem 1.sv.války byla činnost Sokola, potažmo také práce na výstavbě vysněného bubenečského sokolského působiště, prakticky zastavena. Za finanční i pracovní pomoci nadšenců se však nakonec podařilo budovu dokončit. Slavnostní otevření se konalo 28.10.1927. Kromě různorodé sportovní činnosti zde působil také taneční orchestr a dramatický kurs, ve kterém vystupovala Dana Medřická a vedl jej Karel Höger.

Rozkvět bubenečského sokola byl přerušen 2.sv.válkou. V roce 1945 však svou činnost znovu obnovil a odstartoval tak své nejúspěšnější období co do počtu členů i atmosféry.

Po únoru 1948 bylo Tyršovo heslo: “Sokol tu není pro strany, ale pro národ veškerý!“ zcela popřeno. Tak na dlouhých 40 let zanikla i naše sokolská jednota. 20.4.1990 však znovu zahájila svou činnost a na základě restitučního zákona získala nazpět budovu a další pozemky.

Naše jednota tak může nadále naplňovat sokolské cíle, tedy podporovat myšlenku zdravého těla a ducha poskytováním možnosti rozvoje fyzických, psychických a morálních sil dospělým i dětem a mládeži.

                       TJ SOKOL BUBENEČ © 2008 - All Rights Reserved